Zamawiający


Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia


Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
gov.pl/web/gddkia-katowice

Kierownik Projektu: Adam Kraszewski
tel.:  0-32/ 258 628 1-5 wew. 538
e-mail: akraszewski@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu


Lider

Ayesa Polska Sp. z o.o.
www.ayesa.com.plPartner

Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A.
www.ayesa.com


Inżynier Kontraktu: Ireneusz Mikoda
Adres Biura Inżyniera Kontraktu:
ul. Towarowa 38, 42-400 Zawiercie
tel:   +48 666 356 062

e-mail: biurodk78_1@ayesa.com

Wykonawca


Lider

Kobylarnia S.A.
www.kobylarnia.plPartner

MIRBUD S.A.
www.mirbud.plKierownik Budowy: Marcin Bieniak
Adres Biura Wykonawcy:
ul. Towarowa 38, 42-400 Zawiercie
tel:   +48 607 268 251

e-mail: m.bieniak@kobylarnia.pl

Instytucje zaangażowane w realizację projektu


Helpdesk

Przyjdź do Helpdesku strony