Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100,00%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 64,31%Zaawansowanie czasowe (stan na 05.06.2024 r.)

Postęp: 85,26% (81,80% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

84,07% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej