Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 94,87%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie czasowe (stan na 08.05.2021 r.)

Postęp: 48,55% (41,30% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

8,16% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej