Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 92,30%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 7 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie czasowe (stan na 27.03.2021 r.)

Postęp: 44,50% (37,85% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

7,88% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej