Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 10,08%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

2,29% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej