Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 98,17%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie czasowe (stan na 15.01.2022 r.)

Postęp: 72,88% (61,99% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

9,52% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej