Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 35,89%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

4,17% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej