Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100,00%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 59,30%Zaawansowanie czasowe (stan na 10.04.2024 r.)

Postęp: 81,73% (78,93% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

80,04% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej