Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 80,42%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

6,84% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej