Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100,00%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0,01%Zaawansowanie czasowe (stan na 18.05.2022 r.)

Postęp: 84,75% (72,09% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

10,08% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej