Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100,00%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 2,07%Zaawansowanie czasowe (stan na 03.08.2022 r.)

Postęp: 92,18% (78,41% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

13,58% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej