Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100,00%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 37,02%Zaawansowanie czasowe (stan na 20.09.2023 r.)

Postęp: 84,17% (81,33% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

62,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej