Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100,00%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 15,75%Zaawansowanie czasowe (stan na 15.03.2023 r.)

Postęp: 70,76% (70,10% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

39,41% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej