Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 83,78%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

7,15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej