Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100,00%

Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany: Wykonawca złożył kompletny Projekt Budowlany,
- Projekty Wykonawcze: Wykonawca przedłożył 47 szt. Projektów Wykonawczych - zatwierdzono 47 szt.


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 6,33%Zaawansowanie czasowe (stan na 28.09.2022 r.)

Postęp: 97,59% (83,00% z uwzględnieniem okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

27,77% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej