Plany

Plan orientacyjny, Odcinek I
Zbiorczy Plan Sytuacyjny dla zadania:
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78
odc. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) od km 105+836 do km 122+500
Plik PDF - 2,14MB