Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia
w ciągu drogi krajowej nr 78

Odcinek I – Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów)
– od km 105+836 do km 122+500

/ DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/08/2022 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

321 798 787,84 zł
/ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
239 100 250,30 zł

/ NUMER PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0060/21

/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78
odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów)
– od km 105+836 do km 122+500

Opis inwestycji

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78, z podziałem na II odcinki:

- Odcinek I: Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500
- Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135

Niniejszy Kontrakt dotyczy Odcinka I obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK 78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

Wykonawca ma 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane.

Lokalizacja i cel inwestycji

Obwodnica Poręby i Zawiercia pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. DK78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym - głównie pojazdów ciężarowych.


Plan orientacyjny


Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Przeniesienie części ruchu, szczególnie pojazdów ciężkich, poza obszar miejskiej zabudowy wpłynie na uspokojenie ruchu na sieci istniejącej. Budowa umożliwi skierowanie ruchu tranzytowego na drogę parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym.

Ważne informacje o kontrakcie


Data podpisania umowy z Konsultantem: 26.02.2020 r.
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 23.12.2019 r.
Rozpoczęcie robót: Marzec 2022 r.
Okres budowy: 23 miesiące oraz 358 dni i 179 (łącznie 537 dni)
(bez wyłączenia okresów zimowych)
Zakończenie robót przewidywane na: 25.04.2025 r.
Wartość Kontraktu brutto: 414 708 742,10 zł