Wybór kategorii

Wrzesień 2023 - ⇅
km 115+000
km 115+900
km 115+975
WD-1.8
MD.PZD-sz 1.9
km 120+300
km 120+950
Roboty ziemne w km 121+300
WD-1.10A
WD-1.11
WD-1.6 w osi C i D
WD-1.5 oś D
PZGD 1.1- w osi A i C
km 109+150
km 110+715
km 112+250
km 112+900
km 113+250
km 114+015
km 114+600
km 114+625
km 115+275
MD.PZD-sz oś A
Wykop w km 116+000
humusowanie km 110+575
humusowanie km 109+000
humusowanie skarp i terenów zielonych km 109+100
podbudowa z betonu asfaltowego km 108+400
WD-1.8
WD-1.10A
WD-1.10
roboty rozbiórkowe km 105+900
ulepszone podłoże pod warstwy konstrukcyjne km 106+800
humusowanie skarp km 109+500
PZM-20
WD-1.6 oś A
km 116+000
PZM-15
km 113+900
km 114+175
km 114+875
km 112+200
km 111+600
km 118+800
WD-1.2A
Roboty ziemne w km 111+000
km 111+050
km 109+600
km 109+225
km 108+940
km 108+625
km 107+900
stabilizacja spoiwem drogowym podłoża pod nasyp - DW 796
profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego km 114+300
skropienie emulsą asfaltową podbudowy z kruszywa km 108+000
zagęszczanie półmateraca kruszywowego km 115+325
roboty ziemne km 106+900
roboty ziemne droga DJ L2
formowanie nasypu km 111+300
humusowanie skarp km 109+700
układanie warstwy wiążącej km 116+500
budowa nasypu km 117+900
PZGD - 1.1 oė B
PZGD-1.1 oė C
humusowanie skarp km 109+200
wykop rowu km 108+350
układanie geosyntetyku pod materac kruszywowy km 115+350
skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa km 107+900
roboty ziemne km 106+850
roboty ziemne km 105+900
roboty ziemne DW 791
km 120+800
MD.PZD-sz 1.9
WD-1.8
km 118+975
WD-1.6 oė D
WD-1.6 oė A
km 116+525
km 116+400
WD-1.6 oė C i B
km 116+050
km 115+950
km 115+800
km 114+500
km 113+500
km 113+450
układanie podbudowy bitumicznej km 116+450
PZM-4
PZM-3
km 109+300
km 110+575
WD-1.2A
podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni km 119+050
profilowanie skarp km 110+600
km 109+900
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅