Wybór kategorii

Marzec 2023 - ⇅
budowa nasypu km 118+350
odhumusowanie km 114+650
odhumusowanie drogi DJ P2 km 2+300
PZM-8
budowa zbiornika Z5
km 108+950
km 114+375
WD-1.2A w osi A
km 115+315
Roboty ziemne w km 115+425
km 116+150
WD-1.5 oś B
WD-1.5 oś A
km 119+750
MD-PZD-sz 1.9 w osi A
km 119+800
MD.PZD-sz 1.9 oś B
budowa kanału deszczowego km 120+075
km 120+800
WD-1.10A
WD-1.11 oś B
wymiana gruntu km 117+800
wymiana gruntu km 115+250
warstwa mrozoochronna ul. Oleśnickiego
km 107+400
km 107+100 PZGd-1.1
km 107+400
km 108+400
km 111+200 WD-1.2
km 111+200 WD-1.2
km 116+000 WD-1.5 Węzeł Kuźnica
km 116+100 Węzeł Kuźnica
km 116+400
km 118+000 WD-1.6
km 118+100 WD-1.6
km 118+000 WD-1.6
km 119+800 MD-PZDsz 1.9
km 120+000
km 121+400 WD-1.10A
km 122+000 WD-1.10 Węzeł Kromołów
km 122+000 WD-1.10 Węzeł Kromołów
km 122+500
km 122+100 MD-1.11 Węzeł Kromołów
km 122+100 MD-1.11 Węzeł Kromołów
km 122+200 MD-1.11B Węzeł Kromołów
km 122+300 WD-1.11 Węzeł Kromołów
WD-1.10A oś B
WD-1.2A oś B
km 116+025
WD-1.2A w osi A
km 119+700
MD-PZD-sz 1.9 oś B
MD.PZD-sz 1.9 oś A
km 120+710
km 120+675
km 121+410
WD-1.10 oś A
WD-1.11 oś B
MD-1.11B
km 122+150
WD-1.6 podpora B
wymiana gruntu km 117+750
roboty ziemne km 116+000
wymiana gruntu km 115+250
droga DJ P2 km 2+800
zbiornik Z4
roboty ziemne km 107+550
WD-1.2A w osi A
PZGD-1.1
Roboty ziemne w km 107+825
PZM-5
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Marzec 2020 - Przed budową - ⇅