Wybór kategorii

Maj 2023 - ⇅
km 107+100 PZGd-1.1
km 107+400
km 108+400
km 111+200 WD-1.2
km 111+200 WD-1.2
km 115+300 MDPZDsz 1.3
km 116+100 WD-1.5 Węzeł Kuźnica
km 116+200 WD-1.5 Węzeł Kuźnica
km 116+300 Węzeł Kuźnica
km 118+100 WD-1.6
km 118+200 WD-1.6
km 118+200 WD-1.6
km 119+400 WD-1.8
km 119+800 MD-PZDsz 1.9
km 120+000
km 120+400
km 121+400 WD-1.10A
km 122+500
km 122+100 MD-1.11 Węzeł Kromołów
km 122+200 MD-1.11B Węzeł Kromołów
km 122+300 WD-1.11 Węzeł Kromołów
km 122+300 WD-1.11 Węzeł Kromołów
MD.PZD-sz 1.3
WD-1.10 w osi A
WD-1.10 w osi B
P-RT
MD.PZD-sz 1.9 w osi B
MD.PZD-sz 1.9 w osi A
PZM-22
PZM-26
WD-1.6 oś B
km 107+700
odwierty kontrole w km 107+200
podbudowa zasadnicza z kruszywa km 108+950
km 116+500
roboty ziemne km 109+750
km 109+300
roboty ziemne w km 108+450
podbudowa bitumiczna w km 107+750
roboty ziemne km 120+950
podbudowa zasadnicza z kruszywa km 120+600
km 119+800
km 119+200
WD-1.10 oś A
WD-1.10 oś B
P-RT
MD.PZD-sz 1.9 oś A
ulepszone podłoże km 106+250
warstwa mrozoochronna km 106+900
podbudowa zasadnicza z kruszywa km 120+600
roboty ziemne km 108+650
wykop zbiornika Z2
skropienie międzywarstwowe km 107+800
podbudowa bitumiczna km 107+800
km 116+650
Ulepszanie warstwy nasypu w km 117+200
km 117+300
Roboty ziemne w km 117+350
PZM-20
km 116+075
MD-PZD-sz 1.3
WD-1.2A
PZM-1
Roboty ziemne w km 106+250
układanie podbudowy bitumicznej km 107+100
roboty ziemne km 109+600
roboty ziemne km 109+450
roboty ziemne km 108+350
skropienie podbudowy z kruszywa km 107+600
wymiana gruntu km 117+300
km 116+000
roboty brukarskie ul. Oleśnickiego
km 118+350
km 106+700
km 108+350
km 109+200
km 109+350
km 109+400
km 109+500
km 111+300
km 114+200
km 120+750
km 121+410
km 122+250
Łącznica L05
odhumusowanie km113+300
Roboty ziemne w km 120+300
Ulepszanie warstwy nasypu w km 121+200
wymiana gruntu km 117+400
MD.PZD-sz w osi A
P-RT
PZM-20
PZM-21
WD-1.2A
WD-1.8
WD-1.10 oś B
WD-1.11 oś A
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Marzec 2020 - Przed budową - ⇅