Wybór kategorii

Listopad 2023 - ⇅
km 105+900
km 107+200
km 107+800
km 107+900
km 108+400
km 109+800
km 110+000
km 110+400
km 110+500
km 111+800
km 112+400
km 112+900
km 113+200
km 113+775
km 115+225
km 116+225
km 116+800
MD.1.11A
MD.PZD-sz 1.9
P-RT
WD-1.2A
WD-1.5
WD-1.8
WD-1.10A
km 107+100 PZGd-1.1
km 107+100 PZGd-1.1
km 107+500
km 108+400
km 110+100
km 111+200 WD-1.2
km 113+200
km 115+300 MDPZDsz 1.3
km 116+000 WD-1.5 Węzeł Kuźnica
km 116+100 WD-1.5 Węzeł Kuźnica
km 116+500
km 118+100 WD-1.6
km 118+100 WD-1.6
km 118+200 WD-1.6
km 119+400 WD-1.8
km 119+800 MD-PZDsz 1.9
km 120+100
km 121+400 WD-1.10A
km 122+000 WD-1.10 Węzeł Kromołów
km 122+000 Węzeł Kromołów
km 122+100 MD-1.11A Węzeł Kromołów
km 122+200 MD-1.11B Węzeł Kromołów
km 122+300 MD-1.11 Węzeł Kromołów
WD-1.5
km 115+800
PZM 14
PZM-15
km 114+650
MD.PZD-sz 1.3 oś B
MD.PZD-sz 1.3 oś A
MD.PZD-sz 1.9
km 119+900
km 121+050
km 121+075
DW 796
DW 796 - rondo
roboty brukarskie DW 796
Rondo Kromołów
km 122+200
MD-1.11A
km 122+050
WD-1.10
km 106+600
skropienie emulsją asfaltową km 106+700
podbudowa bitumiczna km 115+800
km 115+850
km 115+700
podbudowa bitumiczna - łącznica LO1P węzeł Kuźnica
podbudowa bitumiczna km 115+900
km 107+800 uszczelnienie rowu gruntem spoistym
km 106+315
km 106+775
km 106+915
km 108+175
km 111+900
km 113+675
km 115+750
km 115+975
km 116+650
km 119+515
km 120+100
km 121+050
km 121+900
MD.PZD-sz 1.9
PZGD-1.1
Roboty ziemne w km 108+950
Rondo w Kromołowie
WD-1.2A
WD-1.6 oś A i B
WD-1.6 oś C i D
WD-1.10A
budowa kanalizacji teletechnicznej km 109+200
WD-1.10
WD-1.11
km 121+900
km 120+415
km 120+100
P-RT
MD.PZD-sz 1.9
WD-1.8
km 119+115
km 118+500
WD-1.6 oś C i D
WD-1.5
km 117+600
km 117+325
km 116+050
km 113+900
km 114+575
km 114+900
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅