Aktualności

11.06.2024r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 24.06.2024 roku w rejonie skrzyżowania budowanej obwodnicy DK78 (km 107+450) z nowym przebiegiem ul. Oleśnickiego
W dniu 24.06.2024 roku o godzinie 8:00 planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu w rejonie skrzyżowania budowanej obwodnicy DK 78 (km 107+450) z nowym przebiegiem ul. Oleśnickiego.
Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na odcinku budowanej ulicy Oleśnickiego i jej włączenia w dotychczasowy przebieg drogi DK 78 na długości około 150m. Wprowadzenie planowanej zmiany w tymczasowej organizacji ruchu konieczne jest dla dokończenia budowy ul. Oleśnickiego w tym wykonania docelowego włączenia do istniejącej DK 78. Zakres robót, który umożliwi wprowadzenie zmiany organizacji ruchu obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym nawierzchni asfaltowej.
W załączeniu rysunek: PTOR 09 etap 4b

10.06.2024r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 19.06.2024 roku na ul. Grunwaldzkiej
W dniu 19.06.2024 roku o godzinie 15:00 planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej. W ramach wprowadzenia kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu ul. Grunwaldzka zostanie zamknięta dla ruchu. Dla zabezpieczenia możliwości przejazdu w trakcie zamknięcia ul. Grunwaldzkiej wyznaczono objazd w kierunku Łaz, który został poprowadzony następującymi drogami: ul. Spacerowa, ul. Romana Dmowskiego, ul. Aleja Generała Władysława Sikorskiego, DK 78 ul. Ignacego Jana Paderewskiego, DW 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, DW 796 ul. Zwycięstwa, ul. 1 Maja, ul. Konstytucji 3 Maja.
Zamknięcie ul. Grunwaldzkiej umożliwi przebudowę odcinka ulicy Grunwaldzkiej w rejonie budowanego wiaduktu drogowego WD-1.6. Zakres robót, które zostaną wykonane w czasie zamknięcia obejmuje roboty ziemne, wzmocnienie podłoża gruntowego oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni w tym nawierzchni asfaltowej.
W załączeniu rysunek: Trasa objazdu oraz Trasa objazdu - oznakowanie

10.06.2024r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 19.06.2024 roku na drodze wojewódzkiej nr 791
W dniu 19.06.2024 roku o godzinie 8:00 planowane jest wprowadzenie zmiany w dotychczas funkcjonującej tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW 791 w obrębie budowanego węzła Kromołów. W ramach wprowadzanego kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu, ruch pojazdów kołowych zostanie przeniesiony na nowobudowaną jezdnię prawą drogi wojewódzkiej. W dalszym ciągu będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną na długości około 240 m. Bez zmiany pozostanie możliwość przejścia dla pieszych, która odbywa się wyznaczonym przejściem po stronie lewej. Wprowadzona zmiana w organizacji ruchu umożliwi dokończenie przebudowy DW 791 wraz z włączeniem nowobudowanego odcinka w istniejący przebieg drogi wojewódzkiej od strony Ogrodzieńca. Wykonane zostaną również prace związane z budową odwodnienia drogi, oświetlenia drogowego oraz budową chodników i dojść do posesji.
W załączeniu rysunek: PTOR nr 07 etap 3 część 2

23.05.2024r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 22.05.2024 r. na drodze wojewódzkiej nr 796
W dniu 22.05.2024 roku wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w rejonie budowanego węzła Kuźnica. Zmiana polega na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na drodze wojewódzkiej nr 796 na długości około 200m. Ruch kołowy został przeniesiony na częściowo przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej oraz budowane rondo. Wprowadzana zmiana organizacji ruchu pozwoli na dokończenie przebudowy włączenia nowobudowanego odcinka DW 796 w istniejący przebieg, wykonanie drugiego etapu budowy ronda oraz dokończenie budowy łącznic węzła Kuźnica L02L i L03P.
W załączeniu rysunek: PTOR etap 5 cz. 2

15.05.2024r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 14.05.2024 r. na drodze wojewódzkiej nr 791
W dniu 14.05.2024 roku wprowadzono zmianę w organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW 791 w obrębie budowanego węzła Kromołów. Zmiana polega na przełożeniu ruchu kołowego na przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej oraz na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na długości około 240 m. Zmianie uległa również możliwość przejścia dla ruchu pieszego, który został przeniesiony na stronę lewą. Wprowadzona zmiana w tymczasowej organizacji ruchu umożliwi wykonanie włączenia nowobudowanego odcinka DW 791 w istniejący przebieg drogi wojewódzkiej od strony Ogrodzieńca wraz dokończeniem budowy ronda oraz nowego przebiegu ul. Reja. Rozebrany zostanie również dotychczas funkcjonujący by – pass na drodze wojewódzkiej, co umożliwi dokończenie budowy nasypu na dojeździe do budowanego obiektu WD-1.10.
W załączeniu rysunek: PTOR etap 4 cz. 1 oraz: PTOR etap 4 cz. 2

07.05.2024r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 07.05.2024 r. na drodze krajowej nr 78
W dniu 07.05.2024 roku wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze krajowej nr 78. W km około 5+400 (km istniejącej DK 78) na końcowym odcinku istniejącej obwodnicy Siewierza, za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 793, ruch został przekierowany na nowo wybudowany odcinek jezdni lewej budowanej obwodnicy. Pojazdy poruszają się dwukierunkowo, po warstwie wiążącej nawierzchni a następnie powracają na istniejącą jezdnię DK 78 w km 109+100 (km istniejącej DK 78) z wykorzystaniem nowo wybudowanego odcinka ul. Oleśnickiego. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu pozwoli na dokończenie rozbiórki przewidzianego do przebudowy odcinka jezdni prawej DK 78 i wykonanie docelowego włączenia do istniejącej obwodnicy Siewierza.
W załączeniu rysunek: PTOR etap 2 oraz: PTOR etap 2 wariant 2

03.04.2024

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 03.04.2024 r. na drodze wojewódzkiej nr 796
W dniu 03.04.2024r. wprowadzono zmianę w tymczasowej organizacji ruchu w rejonie budowanego węzła Kuźnica. Zmiana polega na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na drodze wojewódzkiej nr 796 na długości około 200m. Wprowadzona zmiana w organizacji ruchu umożliwi wykonanie włączenia nowobudowanego odcinka DW 796 wraz z rondem i łącznicami węzła Kuźnica w istniejący przebieg drogi wojewódzkiej.
W załączeniu rysunek: PTOR 04 - Etap 4

31.01.2024

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 26.01.2024 r. na drodze krajowej nr 78
W dniu 26.01.2024 roku wprowadzono kolejną zmianę Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze krajowej nr 78 w rejonie budowanego przejścia dla zwierząt PZGd – 1.1. Na odcinku w km 107+000 – 107+300 ruch został ponownie czasowo przekierowany na jezdnię prawą budowanej obwodnicy. Poza odcinkiem w km 107+000 – 107+300 ruch odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiana organizacji ruchu umożliwi demontaż deskowania ustroju niosącego na jezdni lewej oraz rozpoczęcie kolejnego etapu prac na budowanym obiekcie PZGd – 1.1.
W załączeniu rysunek: PTOR 10 etap 1 wariant 1

04.12.2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 11.12.2023 r. - ulica Grunwaldzka
W dniach od 11.12.2023 roku do 15.12.2023 roku obowiązuje zmiana organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej. W ramach wprowadzenia kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu ulica Grunwaldzka została zamknięta dla ruchu. Dla zabezpieczenia możliwości przejazdu w trakcie zamknięcia ul. Grunwaldzkiej wyznaczono objazd w kierunku Łaz, który został poprowadzony następującymi drogami: ul. Spacerowa, ul. Romana Dmowskiego, ul. Aleja Generała Władysława Sikorskiego, DK 78 ul. Ignacego Jana Paderewskiego, DW 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, DW 796 ul. Zwycięstwa, ul. 1 Maja, ul. Konstytucji 3 Maja.
Zamknięcie ul. Grunwaldzkiej umożliwi ułożenie belek VFT dla obu jezdni przęsła B - C dla ustroju nośnego wiaduktu drogowego WD-1.6 przebiegającego nad linią kolejową.
W załączeniu rysunek: Zamknięcie ul. Grunwaldzkiej - Trasa objazdu
W załączeniu rysunek: zamknięcie ul. Grunwaldzkiej - trasa objazdu oznakowanie

29.11.2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 30.11.2023 r. na drodze krajowej nr 78
W dniu 30.11.2023 roku o godzinie 11:00 planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze krajowej nr 78 w rejonie budowanego przejścia dla zwierząt PZGd-1.1.
Na odcinku w km 107+000 – 107+300 ruch zostanie ponownie czasowo przekierowany na jezdnię lewą budowanej obwodnicy. Przejazd pojazdów będzie się odbywał dwukierunkowo, bramką przejazdową pod obiektem PZGd-1.1. Poza odcinkiem w km 107+000 – 107+300 ruch będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zmiana organizacji ruchu umożliwi kontynuacje robót związanych wykonaniem ustroju niosącego obiektu PZGd-1.1.
W załączeniu rysunek: PTOR 10_etap 1_wariant 2

24.11.2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 22.11.2023 r. na drodze krajowej nr 78
W dniu 22.11.2023 roku wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze krajowej nr 78 w rejonie budowanego przejścia dla zwierząt PZGd – 1.1. Na odcinku w km 107+000 – 107+300 ruch został czasowo przekierowany na jezdnię prawą budowanej obwodnicy. Poza odcinkiem w km 107+000 – 107+300 ruch odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiana organizacji ruchu umożliwia kontynuację robót związanych z wykonaniem ustroju niosącego obiektu PZGd – 1.1
W załączeniu rysunek: PTOR 10_etap 1_wariant 1

27.09.2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 27.09.2023r. na drodze krajowej nr 78
W dniu 27.09.2023 roku wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze krajowej nr 78 w rejonie budowanego przejścia dla zwierząt PZGd -1.1.
Na odcinku w km 107+000 – 107+300 ruch został czasowo przekierowany na jezdnię lewą budowanej obwodnicy. Przejazd pojazdów odbywa się dwukierunkowo, bramką przejazdową pod obiektem PZGd 1.1. Poza odcinkiem w km 107+000 – 107+300 ruch odbywa na dotychczasowych zasadach. Zmiana organizacji ruchu umożliwia kontynuację robót związanych z wykonaniem ustroju niosącego obiektu PZGd -1.1
W załączeniu rysunek: PTOR 10_etap 1_wariant 2

15.09.2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 15.09.2023r. na drodze wojewódzkiej DW 791 (ul. Poniatowskiego)
W dniu 15.09.2023r. wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Rychu na drodze wojewódzkiej nr 791 (ul. Poniatowskiego).
ZZmiana organizacji ruchu polega na przełożeniu ruchu pojazdów na wykonane tymczasowe poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej 791 w rejonie budowanego ronda Węzła Kromołów. W ramach wprowadzanej tymczasowej organizacji ruchu został zamknięty dla ruchu pieszego istniejący chodnik po stronie lewej. Ruch pieszych odbywa się poprzez nowy tymczasowy ciąg pieszy zlokalizowany po stronie prawej. Wprowadzana zmiana w organizacji ruchu uzupełnia wprowadzoną w dniu 26.09.2022r. obecnie funkcjonującą Tymczasową Organizację Ruchu na drodze wojewódzkiej 791 umożliwiając rozpoczęcie kolejnego etapu robót na budowanym Węźle Kromołów.
W załączeniu rysunek: PTOR_07 Etap_2 rys_02

06.09.2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 06.09.2023r. na drodze powiatowej DP1721S
W dniu 06.09.2023 r. wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze powiatowej DP1721S w rejonie budowanego obiektu WD-1.8.
Zmianie uległ dotychczasowy przebieg drogi powiatowej DP1721S w związku z udostępnieniem dla ruchu lokalnego przejazdu pod obiektem WD-1.8. Dojazd do drogi „Dukt Leśny” umożliwiający przejazd pod obiektem WD-1.8 jest możliwy poprzez skomunikowanie istniejącej drogi DP1721S z nowo wybudowanymi odcinkami dróg DJ P3 oraz DJ L6.
Ruch pod obiektem został udostępniony tylko dla mieszkańców zamieszkujących pobliskie posesje oraz pojazdom budowy.
W załączeniu rysunek: PTOR 05_rys.03

18.07.2023

ZMIANA ORGANIZAJI RUCHU OD DNIA 14.07.2023r. na ul. Grunwaldzkiej
W dniu 14.07.2023 r. wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na ul. Grunwaldzkiej.
W stosunku do dotychczas funkcjonującej, wprowadzonej w dniu 22.08.2022r. Tymczasowej Organizacji Ruchu, aktualna zmiana polega na przeniesieniu ruchu z jezdni lewej na jezdnię prawą. Sterowanie ruchem wahadłowym, jak do tej pory, będzie odbywało się za pomocą sygnalizacji świetlnej. Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu jest związane z przygotowaniem zaplecza dla dostaw i wstępnego montażu konstrukcji stalowej dla wykonania ustroju niosącego obiektu mostowego WD-1.6.
W załączeniu rysunek: PTOR_03_rys.04

27.06.2023

ZMIANA ORGANIZAJI RUCHU OD DNIA 26.06.2023r. na drodze krajowej nr 78
W dniu 26.06.2023 r. wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze krajowej nr 78.
W km około 5+400 (km istniejącej DK 78) na końcowym odcinku istniejącej obwodnicy Siewierza, za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 795, ruch został przekierowany na nowo wybudowany odcinek jezdni prawej budowanej obwodnicy. Pojazdy poruszają się dwukierunkowo, po warstwie wiążącej nawierzchni a następnie powracają na istniejącą jezdnię DK 78 w km 109+100 z wykorzystaniem nowo wybudowanego odcinka ul. Oleśnickiego. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu umożliwi rozebranie istniejącej drogi DK 78, która w dotychczasowym przebiegu koliduje z budowaną obwodnicą. Dokończone zostaną roboty ziemne, co pozwoli na wykonanie jezdni prawej w docelowym rozwiązaniu projektowym.
W załączeniu rysunek: rysunek PTOR nr 10 etap 1 oraz PTOR 10_Etap 1, wariant 1.pdf

16.06.2023

Zdemontowano Tymczasową Organizację Ruchu na drodze krajowej nr 78
W związku z zakończeniem robót związanych z budową "przewiązki", która umożliwi wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu, zdemontowano Tymczasową Organizację Ruchu na drodze krajowej nr 78 (na końcowym odcinku istniejącej obwodnicy Siewierza) w km 5+400.

13.06.2023

ZMIANA ORGANIZAJI RUCHU OD DNIA 13.06.2023r. na drodze krajowej nr 796
W dniu 13.06.2023r. wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW 796.
Nastąpiło przełożenie ruchu pojazdów oraz pieszych na tymczasowy bypass w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w celu umożliwienia rozpoczęcia kolejnego etapu robót na obiekcie WD 1.5. Na odcinku bypassu zachowany pozostał dwukierunkowy ruch pojazdów.
W załączeniu rysunek: PTOR_04_rys.02

12.06.2023

ZMIANA ORGANIZAJI RUCHU OD DNIA 12.06.2023r. na drodze krajowej nr 78
W dniu 12.06.2023 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze krajowej nr 78 (na końcowym odcinku istniejącej obwodnicy Siewierza) w km 5+400.
W ramach wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na kierunku w stronę Siewierza został wygrodzony i oznakowany wyłączony z ruchu lewy pas jezdni, natomiast na kierunku w stronę Zawiercia skróceniu uległ pas włączenia z drogi wojewódzkiej nr 793. Zmiana organizacji ruchu umożliwi realizację robót związanych z wykonaniem tymczasowej przewiązki pomiędzy jezdniami, która w kolejnym etapie pozwoli na przełożenie ruchu na nowobudowaną jezdnię prawą budowanej obwodnicy.
W załączeniu rysunek: PTOR 10_Rys.00

23.05.2023

ZMIANA ORGANIZAJI RUCHU OD DNIA 29.05.2023r. na drodze krajowej nr 78
W dniu 29.05.2023r. zostanie wprowadzony kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze krajowej nr 78 w rejonie budowanego obiektu PZGd – 1.1.
W km 108+600 (km istniejącej DK 78) ruch zostanie przekierowany na nowo wybudowany odcinek obwodnicy. Pojazdy poruszać się będą dwukierunkowo, po warstwie wiążącej nawierzchni, nowo wybudowaną jezdnią prawą i lewą z wykorzystaniem dwóch przewiązek, a następnie powrócą na istniejącą jezdnię DK 78 w km 109+100 (km ist.) z wykorzystaniem nowo wybudowanego odcinka ul. Oleśnickiego. Wprowadzona zmiana w organizacji ruchu umożliwi rozpoczęcie kolejnego etapu robót związanych budową obiektu PZGd – 1.1.
W załączeniu rysunek: PTOR 09_Rys.01.1

23.05.2023

ZMIANA ORGANIZAJI RUCHU OD DNIA 17.05.2023r. - droga wojewódzka nr 791 (ul. Poniatowskiego)
W dniu 17.05.2023r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze wojewódzkiej nr 791 (ul. Poniatowskiego).
Zmiana organizacji ruchu polega na wprowadzeniu jednostronnego zawężenia drogi na wysokości ul. Poniatowskiego 127 na potrzeby budowy bypassu umożliwiającego realizację budowy całej tarczy ronda. Wprowadzona zmiana w organizacji ruchu uzupełnia wprowadzoną w dniu 26.09.2022r. obecnie funkcjonującą Tymczasową Organizację Ruchu na drodze wojewódzkiej 791 w celu umożliwienia rozpoczęcia kolejnego etapu robót na budowanym Węźle Kromołów.
W załączeniu rysunek: PTOR 07_nr 01_cz.2_etap 1

24.02.2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 24.02.2023 r. - na drodze wojewódzkiej DW 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej)
W dniu 24.02.2023 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze wojewódzkiej nr 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej).
Zmiana w organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej polega na zastąpieniu wprowadzonej w dniu 18.07.2022 r. Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy wjazdów i wyjazdów z budowy w obszarze węzła Kuźnica na Tymczasową Organizację Ruchu regulującą funkcjonowanie docelowo wykonanych wjazdów i wyjazdów z placu budowy. Wprowadzone w dniu 18.07.2022 r. oznakowane dla etapu budowy wjazdów i wyjazdów zostanie zastąpione oznakowaniem dla etapu docelowego funkcjonowania wjazdów i wyjazdów z placu budowy w obszarze budowanego węzła Kuźnica.
W załączeniu rysunek: PTOR nr 00 rys.01 Wyjazdy z budowy DW796

02.01.2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 02.01.2023 r. - na drodze powiatowej nr 1728S (ul. Chopina w Porębie)
W dniu 02.01.2023 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze powiatowej nr 1728S (ul. Chopina w Porębie).
Zmiana w organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1728S (ul. Chopina w Porębie) polega na wygrodzeniu i zamknięciu drogi dla ruchu kołowego. Na potrzeby ruchu pieszych i rowerzystów wyznaczono tymczasowy ciąg pieszo – rowerowy. Dojazd do Leśnictwa Poręba odbywa się przez ul. Górną, a następnie Duktem Zielonym, Drogą Kościelną.
W załączeniu: rysunek PTOR08 Prace przy obiekcie WD-1.2A_etap 1

28.09.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 28.09.2022 r. - na drodze krajowej nr 78
W dniu 28.09.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze krajowej nr 78.
Wprowadzona zmiana w organizacji ruchu polega na ustawieniu dodatkowych barier betonowych U-14b w krawędzi utwardzonego pobocza w km 108+300 – 108+550 (strona prawa) z powodu korytowania jezdni prawej i powstania na tym odcinku wykopu o głębokości ponad 2m.
Dodatkowo w związku z wyłączeniem możliwości zjazdu w kierunku ul. Trojedzianka 1 (zjazd w km 108+340) Wykonawca zapewni dojazd do posesji z wykorzystaniem dodatkowej jezdni P1. W związku z tym zmianie uległa treść istniejących tymczasowych tabliczek pod znakiem B-1 oraz C-5: „Nie dotyczy - poj. budowy - dojazdu do posesji ul. Trojedzianka 1”.
W załączeniu: Rysunek PTOR nr 01

26.09.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 26.09.2022 r. - na drodze wojewódzkiej nr 791
W dniu 26.09.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze wojewódzkiej nr 79.
Nastąpiło przełożenie ruchu pojazdów oraz pieszych na bypass w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791, w celu umożliwienia rozpoczęcia robót na obiekcie WD 1.10. Na odcinku bypassu zachowany pozostał dwukierunkowy ruch pojazdów. Na potrzeby ruchu pieszych na długości bypassu wykonano tymczasowy ciąg pieszy oraz wyznaczono dodatkowe przejścia.
W załączeniu: Rysunek PTOR nr 00 - rys.02 - wyjazdy z budowy DW 791

31.08.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 31.08.2022 r. - na ul. Grunwaldzkiej
W dniu 31.08.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na ul. Grunwaldzkiej (etap II) - wprowadzono ruch wahadłowy na ul. Grunwaldzkiej sterowany sygnalizacją świetlną.
W załączeniu: Rysunek TO nr 03 - Etap 2a Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w rejonie obiektu WD 1.6

18.08.2022


W dniu 18.08.2022 roku podpisana została umowa na dofinansowanie budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK 78 ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie Kontraktu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 215 mln zł.

18.07.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 18.07.2022 r. - na drodze wojewódzkiej DW 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej)
W dniu 18.07.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze wojewódzkiej DW 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) - wjazdy i wyjazdy z budowy.
W załączeniu: Rysunek TOR_00_01A_DW 796 - plik PDF

15.06.2022

ZMIANA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - przy ul. GRUNWALDZKIEJ
W dniu 15.06.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu przy ul. Grunwaldzkiej.
W załączeniu: Rysunek TOR_03_rys.02_Etap I - plik PDF

24.05.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 24.05.2022 r. - DW793 i DK78
W dniu 24.05.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu od skrzyżowania istniejącej drogi wojewódzkiej DW-793 do km 109+425 istniejącej drogi krajowej DK-78
W załączeniu: Rysunek TOR DW793 i DK78 - plik PDF

12.05.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 12.05.2022 r. - ul. Poniatowskiego
W dniu 12.05.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Poniatowskiego.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Poniatowskiego - plik PDF

05.04.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 05.04.2022 r. - ul. Kolejowa
W dniu 05.04.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Kolejowej.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Kolejowa - plik PDF

05.04.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 05.04.2022 r. - ul. Poniatowskiego
W dniu 05.04.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Poniatowskiego.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Poniatowskiego - plik PDF

09.03.2022

W dniu 09.03.2022 roku Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy.

28.02.2022

Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 5/2022 z dnia 28.02.2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".

02.02.2022

Zgodnie z wezwaniem Wojewody Śląskiego, Wykonawca/Projektant w dniu 02.02.2022 roku przedłożył korektę treści wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie.

24.01.2022

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie w sprawie sprostowania treści postanowienia z dnia 15.10.2021 roku w zakresie parametrów i lokalizacji obiektu WD-1.8.

04.01.2022

Wojewoda Śląski w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy/Projektanta o przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie przedłożenia dokumentów związanych z aktualizacją numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie, ustalił termin przedłożenia dokumentów na dzień 14 marca 2022 roku.

30.12.2021

Wykonawca/Projektant wystąpił do RDOŚ w Katowicach o sprostowanie treści postanowienia z dnia 15.10.2021 roku w zakresie parametrów i lokalizacji obiektu WD-1.8.

20.12.2021

Wykonawca/Projektant wystąpił do Wojewody Śląskiego z prośbą o wydłużenie o 90 dni terminu na doręczenie korekty treści wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie.

08.12.2021

Wojewoda Śląski wezwał Projektanta/Wykonawcę do korekty wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie, wyznaczając 14 dniowy termin od dnia doręczenia pisma.

03.12.2021

Wykonawca udzielił szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień na wezwanie Wojewody Śląskiego z dnia 08.11.2021 roku i 17.11.2021 roku oraz przekazał zaktualizowany Projekt Budowlany.

22.11.2021

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 17.11.2021 roku zmienił wezwanie z dnia 08.11.2021 roku w zakresie dostosowania przez Wykonawcę/Projektanta rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym do zgodności z uwarunkowaniami zawartymi w postanowieniu RDOŚ z dnia 15.10.2021 roku, sprostowanym w dniu 08.11.2021 roku. Wojewoda wyznaczył nowy termin na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowlanym, tj. do dnia 13.12.2021 roku.

08.11.2021

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie nr WOOŚ.4222.1.2021.JŻ, w którym sprostował oczywiste omyłki w Postanowieniu RDOŚ z dnia 15.10.2021 roku w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

08.11.2021

Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę/Projektanta do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym lub złożenia wyjaśnień w zakresie uwag wskazanych przez Wojewodę Śląskiego w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji.

05.11.2021

Wykonawca złożył do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach szczegółowe odpowiedzi i wyjaśnienia w związku ze złożonymi wnioskami i uwagami stron postępowania dotyczącymi planowanej Inwestycji.

02.11.2021

Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę/Projektanta do uzupełnienia i udzielenia wyjaśnień do złożonego wniosku o wydanie decyzji ZRiD dla projektowanej Inwestycji.

27.10.2021

Wojewoda Śląski, w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wezwał Wykonawcę/Projektanta do zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych przez strony postępowania wniosków i uwag dotyczących planowanej inwestycji.

19.10.2021

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 19.10.2021 r. znak IFXIII.7820.74.2020 podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500”, w związku z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia z dnia 15.10.2021 r., znak WOOŚ.4222.1.2021.JŻ.30, w którym uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia oraz określił warunki i działania jakie należy podjąć na etapie realizacji ww. inwestycji.

15.10.2021

W dniu 15.10.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia.

15.09.2021

W dniu 15.09.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do dnia 08.10.2021 roku.

07.09.2021

W dniu 07.09.2021 roku Wykonawca przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wyjaśnienia do złożonych przez społeczeństwo uwag w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

25.08.2021

W dniu 25.08.2021 roku w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał Wykonawcy/Projektantowi uwagi złożone przez społeczeństwo oraz strony postępowania celem odniesienia się.

30.07.2021

W dniu 30.07.2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach pozytywnie zaopiniowało realizację przedsięwzięcia.

29.07.2021

W dniu 29.07.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do dnia 15.09.2021 roku.

13.07.2021

W dniu 13.07.2021 roku Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

09.07.2021

W dniu 09.07.2021 roku na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zamieszczone zostało obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.74.2020 z dnia 07.07.2021 r. zawiadamiające o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 12 lipca 2021 r. do dnia 10 sierpnia 2021 r.

02.07.2021

W dniu 02.07.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz do Wojewody Śląskiego o umożliwienie udziału społeczeństwa zgodnie z art. 33-36 i art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 z poźn,. zm.).

21.06.2021

W dniu 21.06.2021 roku Wykonawca przedłożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

10.06.2021

W dniu 10.06.2021 roku Wykonawca otrzymał od Wojewody Śląskiego wezwanie do uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 09.06.2021 roku.

27.05.2021

W dniu 27.05.2021 roku Wykonawca otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach pismo informujące o przesunięciu do dnia 30.07.2021 roku terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

25.05.2021

W dniu 25.05.2021 roku Wykonawca przedłożył do Wojewody Śląskiego uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

12.05.2021

W dniu 12.05.2021 roku Wykonawca otrzymał od Wojewody Śląskiego wezwanie do uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.04.2021 roku.

31.03.2021

W dniu 31.03.2021 roku Wykonawca przedłożył do Wojewody Śląskiego uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

19.03.2021

W zakładce Galeria - Wizualizacja można obejrzeć wizualizację Kontaraktu, która została opracowana przez TRAKT Sp. z o.o. sp.k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego za zlecenie Wykonawcy.

17.03.2021

W dniu 17.03.2021 roku Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10.03.2021 roku odnoszącym się do raportu o ocenie oddziaływania na środowisko.

29.01.2021

W dniu 29.01.2021 roku Wojewoda Śląski wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

25.01.2021

W dniu 25.01.2021 roku Wojewoda Śląski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

23.10.2020

W dniu 23.10.2020 r. – dotrzymując terminu umownego - Wykonawca złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Głównym załącznikiem do wniosku jest zakończony Projekt Budowlany budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia.

27.04.2020

Trwają prace projektowe w tym analiza wydawanych warunków technicznych oraz opracowywanie mapy do celów projektowych.

01.03.2020

Rozpoczęcie wykonywania Usługi nadzoru przez Konsultanta.

26.02.2020

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem z konsorcjum firm Ayesa Polska sp. z o.o. – lider konsorcjum i Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A. – Konsultantem.

23.12.2019 - Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia podpisana

To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK 78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane, w tym budowę:

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. za kwotę 414 708 742,10 zł (brutto).

źródło: www.gddkia.gov.pl/pl/a/36206/Umowa-na-zaprojektowanie-i-wybudowanie-pierwszego-odcinka-obwodnicy-Poreby-i-Zawiercia-podpisana