Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Zestawienie Podwykonawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 P.P.H.U. "SKALEC" Józef Skalec
42-230 Koniecpol
ul. Przedmieście Przysieka 12
Kompleksowa wycinka drzew, krzewów, zagajników wraz z utylizacją
2 Enviesa Sp. z o.o. Sp.k.
44-100 Gliwice, ul. Toruńska 4
Kompleksowa przebudowa sieci wysokiego napięcia w zakresie:
- usunięcia kolizji 01/WN 110 km w km 115+740 do 115+760
- usunięcia kolizji 02/WN 110 km w km 115+800
- usunięcia kolizji 03/WN 110 km w km 116+520 do 116+540
- usunięcia kolizji 04/WN 110 km w km 121+120
3 Tadeusz Surowiec
41-922 Radzionków, ul. Szymały 53
Kompleksowa przebudowa i budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych i kanału technologicznego oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej kablowej i napowietrznej.
4 ACTIVE INVEST Sp. z o.o.
40-084 Katowice, ul. Sobieskiego 11
Kompleksowa przebudowa sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia.
5 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych "INŻ-BUD" Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Chyszowska 12
Kompleksowa przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa i budowa nowej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej. Budowa kanału hydrotechnicznego.
6 ANTEX II Sp. z o.o.
22-680 Lubycza Królewska,
ul. Dolna 1/2
Kompleksowe wykonanie robót ziemnych.
7 Mostmarpal Sp. z o.o.
34-326 Pietrzykowice, Zarzecze,
ul. Piastowska 53
Kompleksowe wykonanie posadowienia pośredniego obiektów: MD/PZDsz-1.3, WD-1.5, WD-1.6, MD/PZDsz-1.9, P_RT, MD-1.11A, MD-1.11B.
8 KOMPLIDO Sp. z o.o.
40-246 Katowice,
ul. Porcelanowa 19
Wykonanie prac z zakresu branży mostowej na obiektach: WD-1.6 w km 118+097 i WD-1.8 w km 119+491.
9 Usługi Remontowo - Budowlane
IGNACY KOŁODZIEJ
32-712 Bratucice, Buczków 66
Wykonanie prac z zakresu branży mostowej na obiektach: MD/PZDsz-1.9 w km 119+829, WD-1.10A w km 121+392, WD-1.10 w km 122+021, MD-1.11A w km 122+132, MD-1.11B w km 0+129, WD-1.11 w km 122+338, P_RT w km 120+069.
10 PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej.
11 GROTEX Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Lopmy 20
Kompleksowa przebudowa i budowa sieci średniego i niskiego napięcia oraz kompleksowa przebudowa sieci i kolizji elektroenergetycznych dla PKP Energetyka i stacji Zawiercie. Przebudowa zasilania.
12 Konstrukcje żelbetonowe Sp. z o.o.
Żelbet Siuta Spółka komandytowa
33-334 Kamionka Wielka,
Kamionka Wielka 724
Wykonanie prac w zakresie branży mostowej na obiektach: PZGd-1.1 w km 107+112, WD-1,2A w km 111+198,
MD/PZDsz-1.3 w km 115+356, WD-1.5 w km 116+113.
13 Damian Romanik
Firma Remontowo Budowlana
30-668 Kraków, ul. Polonijna 11/155
Wykonanie drenażu opaskowego oraz przepustów drogowych.
14 Ciura Sobiesław Przedsiębiorstwo
Usługowo - Handlowe "DORMAR"
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Oddziały AK Ordona 339A/56
Budowa, utrzymanie oraz demontaż tymczasowego technologicznego przejazdu w poziomie szyn kategorii "F" w km 276,178 na linii nr 186 Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz linii nr 1 Warszawa Zachodnia Katowice (przejazd stanowić będzie dojazd do podpory P-2 nowo budowanego wiaduktu w stacji Zawiercie
15 ELGrawer Gawron Mirosław
42-713 Kochanowice,
ul. Kochanowskiego 28
Przebudowa kolizji SRK przy wiadukcie WD-1.6 oraz przebudowa sieci teletechnicznych przy wiadukcie WD-1.6
16 ELBUD Józef Kobylarz
37-400 Nisko,
ul. Kościuszki 88
Wykonanie prac w zakresie branży mostowej na obiektach - przepusty i przejścia dla zwierząt
17 FEDRECHT Sp. z o.o.
43-220 Bojszowy, Bojszowy Nowe
ul. Kowola 11
Wykonanie technologicznych ścianek szczelnych na obiektach MD-PZDsz-1.3, MD-PZDsz-1.9, WD-1.6
18 HYDROZ Sp. z o.o. Sp.k.
34-123 Chocznia
ul. Góralska 329A
Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych oraz zimowisk dla płazów
19 INFRAPAVE Sp. z o.o.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
Kompleksowe wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową z wykonaniem dylatacji
20 ABM MOSTY Sp. z o.o.
00-120 Warszawa
ul. Złota 59
Opracowanie dokumentacji warsztatowej prefabrykatów żelbetowych o przekroju łukowym, wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie prefabrykowanych żelbetowych elementów nośnych o przekroju łukowym dla obiektu mostowego P_RT w km 120+069,85
21 B2 Sp. z o.o.
02-092 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 18
Dostawa i montaż łożysk oraz dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych dla obiektów mostowych: PZGd-1.1, WD-1.2, MD/PZDsz-1.3, WD-1.5, WD-1.6, MD/PZDsz-1.9, WD-1.10A, WD-1.10, WD-1.11
22 SYNCHROGOP Marek Ciesielski sp.k.
40-611 Katowice
ul. Fabryczna 15
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych:

1) na skrzyżowaniu z drogą krajową DK-78 z drogą wojewódzką DW-793

2) na skrzyżowaniu z drogą krajową DK-78 z ul. Oleśnickiego

23 J&T Justyna Sękalska
96-100 Skierniewice
ul. Wspólna 7/9
Kompleksowa przebudowa sieci wodociągowej (odcinek W1, W2, W3, W4, W4.1, W4.2, W5, W6, W6.1, W7, W8, W9, W10, W10.1, W10.2, W10.3
24 TRANZIT Sp. z o.o.
29-130 Moskorzew
Lubachowy 68
Kompleksowe wykonanie bypass-ów z masy bitumicznej
25 POL-TOM Sp. z o.o.
03-578 Warszawa
ul. Bieżuńska 1 lok. 4
Montaż konstrukcji z blachy falistej typu SuperCor na obiekcie MD-1.11A
26 BBR Polska Sp. z o.o.
03-578 Warszawa
ul. Annopol 14
Sprężanie dla obiektów WD-1.6 i PZGd-1.1
27 P.U.P.H. JAWOR EKOTECHNIKA S.C. D.Cieśla, M. Cieśla
43-600 Jaworzno
al.J.Piłsudskiego 25 lok.11
Budowa kanalizacji deszczowej, kanału hydrotechnicznego oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej
28 KAMEYA Sp. z o.o.
32-031 Mogilany, ul. Markoszów 4
Kompleksowe wykonanie robót izolacyjnych z papy zgrzewalnej jedno i dwuwarstwowej na obiektach mostowych
29 DAV TRANS Dawid Przystański
97-500 Radomsko, ul. Spacerowa 38
Kompleksowe wykonanie prac brukarskich
30 ALU FORCE Daniel Popiel
43-430 Skoczów, ul. Stalmacha 65
Kompleksowe wykonanie wraz z dostawą i montażem balustrad mostowych aluminiowych oraz osłony przeciwporażeniowej dla obiektu WD-1.6
31 Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska EKOBAU-POLSKA Sp. z o.o.
62-400 Słupca, ul. Przemysłowa 7
Humusowanie skarp, pasa rozdziału, odtworzenie powierzchni płaskich, darniowanie i rozłożenie geokraty
32 Meiser Road Safety Sp. z o.o.
59-400 Jawor, ul. Kuziennicza 7-7A
Kompleksowe wykonanie barier mostowych, drogowych skrajnych oraz osłon energochłonnych U-15a
33 Larix Garden Sp. z o.o.
30-404 Kraków, ul. Cegielniana 4a/10
Kompleksowe wykonanie nasadzeń drogowych zieleni przydrożnej oraz dogęszczającej
34 Wilczek Kraków Sp. z o.o.
30-430 Kraków, ul. Podhalańska 11a
Wykonanie odwodnienia obiektów inżynieryjnych z rur i kształtek
35 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PROWERK" Sp. z o.o.
31-466 Kraków, ul. XX Pijarów 5
Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wykonaniu barier drogowych, mostoawych oraz osłon przeciwolśnieniowych
36 Przedsiębiorstwo budowlane
ORYS Sp. z o.o.
31-860 Kraków, ul. Bieńczycka 15C/14
Kompleksowe wykonanie prac brukarskich dla zakresu drogowego i mostowego
37 Budmech Hydroizolacje Sp. z o.o.
05-552 Wola Mrokowska,
ul. Al. Krakowska 10
Kompleksowe wykonanie uszczelnienia dylatacji drogowej z zachowaniem uciąglenia nawierzchni dla obiektów mostowych WD-1.2A, MD/PZDsz-1.9, WD-1.10A, WD-1.10 i WD-1.11
38 CADmost Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Plebiscytowa 1
Wykonanie próbnych obciążeń obiektów mostowych
39 EKRAN-TECH Sp. z o.o.
87-140 Chełmża,
ul. Widokowa 7
Kompleksowe wykonanie wraz z montażem ekranów akustycznych oraz przeciwolśnieniowych
40 "BARBARA" Sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska,
ul. Władysława Żeleńskiego 2
Kompleksowe wykonanie oświetlenia drogowego oraz iluminacji obiektów WD-1.5, WD-1.6, WD-1.10
41 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k.
40-045 Katowice,
ul. Astrów 10
Kompleksowe wyprodukowanie oraz montaż bram, furtek, przejść, ogrodzenia drogowego oraz zbiorników wód deszczowych i zastępczych dla płazów.
42 R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE Sp. z o.o.
31-411 Kraków,
ul. Nad Strugą 7 A
Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z asfaltu lanego i przeciwspadków oraz uciąglenie nawierzchni bitumicznych
43 EKRAN-TECH Sp. z o.o.
87-140 Chełmża,
ul. Widokowa 7
Roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu wraz z montażem ekranów akustycznych oraz przeciwolśnieniowych

Zestawienie Dalszych Podwykonawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Nazwa Podwykonawcy Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 DAVIDEX Sp. z o.o.
33-330 Grybów, Kąclowa 373
ANTEX II Sp. z o.o. Wykonanie wykopu oraz zasypki obiektu
2 SZORCBUD Kacper Szorc
42-400 Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 35
ANTEX II Sp. z o.o. Wykonanie wykopu oraz odhumusowania
3 Wojciech Łazarski Firma Łagbud
32-842 Paleśnica, ul. Borowa 36
ANTEX II Sp. z o.o. Wykonanie robót ziemnych (wykop)
4 ROLBUD Przedsiębiorstwo Montażowo Budowlane Wojciech Rola
33-334 Kamionka Wielka, Bogusza 51
KOMPLIDO Sp. z o. o. Wykonanie prac w zakresie branży mostowej na obiekcie WD-1.6 w km 118+097
5 Gascontrol Polska Sp. z o.o.
43-267 Suszec, ul. Pszczyńska 60
ACTIVE INVEST Sp. z o. o. Wykonanie dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu śr/c i w/c


Zestawienie Usługodawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 TRAKT Sp. z o.o. sp.k.
40-159 Katowice ul. Jesionowa 9A
Wykonanie dokumentacji projektowej - sporządzenie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowklanych (STWiORB) oraz Specyfikacji na projektowanie, projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu, dokumentacji projektowej powykonawczej.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji Kontraktu.
Współuczestniczenie w procesie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).
2 Dalszy usługodawca TRAKT Sp. z o.o. sp.k.
Biuro Geodezyjno – Projektowe Jakub Bąkowski, SKY Piotr Teler s.c.
05-816 Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77E
Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z NMT oraz dokumentacją dla Zamawiającego.
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości – podziały nieruchomości.
Wykonanie stabilizacji pasa drogowego i sporządzenie dokumentacji dla Zamawiającego.
Opis stanu nieruchomości.
3 Dalszy usługodawca TRAKT Sp. z o.o. sp.k.
GLOBAL GEOLOGIA Michał Konopka,
Paweł Rogowski s.c.

32-020 Biskupice, Biskupice 115
Wykonanie programu badań geotechnicznych / projektu robót geodezyjnych, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego.
4 BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o.
02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4
Kompleksowa obsługa laboratoryjna.
5 KA-RO Sp. z o.o.
03-185 Warszawa, ul. Myśliborska 98E lok.149
Kompleksowa obsługa geodezyjna.
6 SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 8
Nadzór saperski.
7 M.Speed Poland Marcin Stępniewski
01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 10 lok.53
Inwentaryzacja początkowa i końcowa dróg i budynków.
8 Mentor Consulting Sp. z o.o.
Środowiskowa Sp.k.

87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 177-181
Nadzór archeologiczny.
Nadzór przyrodniczy.
9 Przemysław Wiślak
42-400 Zawiercie, ul. Wierczki 35a
Dzierżawa działki.
10 Drogmol Sp. z o.o. Sp. k.
42-625 Pyrzowice, ul. Wolności 84
Kompleksowe wdrożenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu.
11 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Udostępnienie i najem terenu PKP PLK S.A. dla wykonania przejazdu tymczasowego w kategorii "F", zamknięcia torów, nadzór nad prowadzonymi robotami.
12 PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Świadczenie usług w zakresie przygotowania miejsca pracy w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej, jej nadzorowania w zakresie instrukcji EBH-1 i EBH1-a.
13 ANNINVEST Anna Misiewicz - Lewandowska
93-331 Łódź, ul. Kurczaki 50/8
Zapewnienie profesjonalnych ekip współpracowników i podwykonawców.
14 ANTEX II Sp. z o.o.
22-680 Lubycza Królewska, ul. Dolna 1/2
Najem maszyn.
15 MASFALT Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4
Wynajem Wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ładowarki jednonaczyniowej.
16 OLAN Południe Sp. z o.o.
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szkolna 6
Wynajem sprzętu - skrapiarki drogowej do emulsji asfaltowej wraz z emulsją asfaltową

Zestawienie Dalszych Usługodawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Nazwa Podwykonawcy Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 DOKA Polska Sp. z o.o.03-046 Warszawa, ul. Szklarniowa 8 Konstrukcje żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Siuta Spółka komandytowa Dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów DOKA Polska
2 ULMA Construccion Polska S.A.05-840 Brwinów, Koszajec 50 KOMPLIDO Sp. z o.o. Najem systemów deskowań, rusztowań, usług przygotowania indywidualnych form do najmu oraz sprzedaży towarów i usług będących w ofercie ULMA
3 Firma "EKO-STALSPRZĘT" 2 PUHP SZYMCZYK BOŻENA41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 29/48 KOMPLIDO Sp. z o.o. Najem sprzętu - dźwigu kołowego o udźwigu 50T
4 Jarosław Tomaszewski Zakład Transportowo-Usługowy41-703 Ruda Śląska, ul. Czereśniowa 10/11 KOMPLIDO Sp. z o.o. Najem sprzętu - podnośnik Manitou MRT 2150


Zestawienie Dostawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 TRIBAG S.A.
42-470 Siewierz, ul. Przemysłowa 2
Sprzedaż materiału: kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm
2 P.P.H.U. MEGA-TRANS Sp. z o.o.
42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21A
Sprzedaż materiału: żużel/ piasek poformierski
3 Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.
42-470 Siewierz, ul. Bacholońska 11
Sprzedaż materiału: nadkład (rumosz skalny) oraz kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm
4 ANTEX II Sp. z o.o.
22-680 Lubycza Królewska, ul. Dolna 1/2
Dostawa materiału dla wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej oraz warstwy mrozoochronnej
5 Konsorcjum Stali S.A.
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 120
Dostarczenie elementów zbrojarskich ze stali w klasie AIIIN
6 ECO – TECH Sp. z o.o.
04-686 Warszawa, ul. Floksów 7
Dostawa materiału: rury stalowej
7 Anna Wojciechowska CONAN
26-600 Radom, ul. Wierzbicka 26/44
Dostawa materiału: płyty drogowe
8 ViaCon Polska Sp. z o.o.
64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 6
Dostawa materiału: elementy konstrukcji stalowej SuperCor, rur stalowych HelCor oraz HelCorPA, przepustów drogowych HDPE oraz przepustów HCPA
9 GRAUMET Sp. z o.o.
00-866 Warszawa, ul. Żelazna 58/62/1221
Dostawa materiału: stal zbrojeniowa gat. B500SP
10 BETARD Sp. z o.o.
55-095 Długołęka, ul. Polna 30
Dostawa materiału: prefabrykowane belki typu "T" oraz prefabrykowane płyty betonowe
11 BRIDGER Sp. z o.o.
83-050 Kolbudy, Lublewo Gdańskie ul. Sosnowa 3
Dostawa materiału: prefabrykowane belki gzymsowe
12 Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne "BAZALT" S.A.
59-500 Złotoryja, Wilków 100
Wyprodukowanie i dostarczenie materiału: rury żelbetowe fi 800 na przepusty drogowe
13 PLASTIMEX Sp. z o.o.
42-287 Psary, ul. Powstańców 37
Dostawa rur korugowanych PP do instalacji wodno - kanalizacyjnej
14 BEGRAN Sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A
Dostawa krawężników kamiennych drogowych
15 Andrzej Paszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Andrzej Paszkowski
26-640 Skaryszew, ul. Radomska 13
Dostawa materiału: prefabrykaty betonowe do instalacji wodno - kanalizacyjnej
16 ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.
40-610 Katowice, ul. Stalowa 1
Wyprodukowanie i dostawa matariału: elementów zbrojarskich - stal zbrojeniowa cięta i gięta
17 MASFALT Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4
Wyprodukowanie i dostawa materiału: mieszanki bitumicznej - wiążącej AC 16W oraz mieszanki bitumicznej – podbudowy AC22P
18 MASFALT Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4
Dostawa materiału do wyprodukowania przez Wykonawcę mieszanek mineralno - asfaltowych
19 GEOMINERALS Sp. z o.o.
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 2
Wyprodukowanie i dostawa materiału: mieszanka 0/31,5 ze złoża Kopalni Wapieni "Wierzbica" do wykonania podbudowy pomocniczej
20 EURO-TED Sp. z o.o.
42-229 Częstochowa, ul. Rydza Śmigłego 20/24
Dostawa materiału -stal zbrojeniowa w gatunku B500SP
21 GRUPA CHYŻBET Sp. z o.o.
34-481 Chyżne , ul. Chyżne 111
Wyprodukowanie i dostawa materiału: galanteria betonowa
22 OPTEM Sp. z o.o.
80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 75
Dostawa materiału do wykonania ścian biernych za przyczółkiem w osi A i D obiektu WD-1.6 wraz z opracowaniem projektu technologicznego
23 "NRR GRUPA POLDIM" Sp. z o.o.
33-240 Żabno, Sieradza 190
Dostawa towaru: emulsji asfaltowej C60B3 ZM oraz emulsji asfaltowej C60BP3 ZM
24 BITUM Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Cegielniana 20
Dostawa materiału - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 22P

Zestawienie Dalszych Dostawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Nazwa Podwykonawcy Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Griltex Polska Sp. z o.o.
62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 7
Damian Romanik Firma Remontowo - Budowlana Dostawa materiału - geokompozyt
2 Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.
42-470 Siewierz, ul.Bacholińska 11
ANTEX II Sp. z o.o. Sprzedaż materiału - kruszywo 0/31,5 oraz nadkład
3 Harsco Metals Polska Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82
ANTEX II Sp. z o.o. Dostawa kruszywa hutniczego 0-31,5 mm
4 Transport Budowlany S.A.
42-672 Wieszowa, ul. Tarnogórska 4
ANTEX II Sp. z o.o. Transport materiału z hałdy Myszków i kopalni GZD
5 Górażdże Cement S.A.
47-316 Górażdże, Chorula, ul. Cementowa 1
ANTEX II Sp. z o.o. Dostawa materiału: hydrauliczne spoiwo drogowe
6 CEMEX POLSKA Sp. z o.o.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 46
ANTEX II Sp. z o.o. Sprzedaż materiału: kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
7 Włodar Wiesław Włodarczyk Sp.j
42-200 Częstochowa, ul. Gminna 42
MOSTMARPAL Sp. z o.o. Dostawa materiału: beton klasy C30/37
8 PLASTIMEX Sp. z o.o.
42-287 Psary, ul. Powstańców 37
P.U.P.H. JAWOR EKOTECHNIKA S.C. D.Cieśla, M. Cieśla Dostawa materiału: rury
9 Andrzej Paszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Andrzej Paszkowski
26-640 Skaryszew, ul. Radomska 13
P.U.P.H. JAWOR EKOTECHNIKA S.C. D.Cieśla, M. Cieśla Dostawa materiału: materiały betonowe
10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice
42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Dolomitowa 6
ANTEX II Sp. z o.o. Dostawa materiału: kruszywo dolomitowe o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm
11 ARCELORMITTAL POLAND S.A.
41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J.Piłsudskiego 92
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawa materiału: konstrukcja stalowa dla obiektrów mostowych
12 EXBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o.
25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 23
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawa materiału: konstrukcja oparć belek dla obiektów mostowych
13 ViaCon Polska Sp. z o.o.
64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 6
ELBUD Józef Kobylarz Dostawa materiału: rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor PA
14 BUD-KOR Sp. z o.o.
47-225 Kędzierzyn Koźle, ul. Przyjaźni 45a
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawa materiału: konstrukcja stalowa dla obiektów mostowych
15 Przedsiębiorstwo budowlane ORYS Sp. z o.o.
31-860 Kraków, ul. Bieńczycka 15C/14
Włodar Wiesław Włodarczyk sp.j. Dostawa materiału: beton drogowy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 oraz podsypki cementowo piaskowej 1:4 i 1:2